Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

กศน.เมืองสระบุรี นำคณะนักศึกษาพลเรือน และนักศึกษาทหารกองประจำการ เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต พิพิธภัณฑ์บัวเฉลิมพระเกียรติ และหออัครศิลปิน เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๒

S__62234700.jpgS__62234705.jpgS__62234706.jpgS__62234709.jpgS__62234710.jpgS__62234707.jpg