Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

คณะอาจารย์นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ ศกษ.ค่ายอดิศร โดยมี พ.ท.ฉัญ พวงอินทร์ หน.ส่วนธุรการ ศกษ.ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ ๓ ก.ย. ๖๒

1045910.jpg