Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

คณะอาจารย์นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ ศกษ.ค่ายอดิศร โดยมี พ.ท.ฉัญ พวงอินทร์ หน.ส่วนธุรการ ศกษ.ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ ๓ ก.ย. ๖๒

1045910.jpg