Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

รอง ผบ.รร.ม.ศม. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อศึกษาค่อในสถาบันการศึกษา ปี ๖๓ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (บก.กศ.รร.ม.ศม.) เมื่อ ๒๑ ม.ค. ๖๓

244735.jpg244739.jpg244746.jpg244733.jpg244747.jpg244731.jpg244732.jpg244740.jpg244734.jpg244737.jpg244736.jpg244738.jpg