Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

รอง ผบ.รร.ม.ศม. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อศึกษาค่อในสถาบันการศึกษา ปี ๖๓ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (บก.กศ.รร.ม.ศม.) เมื่อ ๒๑ ม.ค. ๖๓