Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

เมื่อ 1-3 กรกฎาคม 2565 นศ กศน.กรมนักเรียน เข้าร่วม"โครงการ ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ที่จัดร่วมกันระหว่าง กศน.อำเภอเมืองสระบุรีและกศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานปฏิบัติธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 5 นาย

messageImage_1657270440822.jpgmessageImage_1657270618514.jpgmessageImage_1657270499508.jpgmessageImage_1657270530301.jpgmessageImage_1657270301333.jpgmessageImage_1657270554450.jpgmessageImage_1657270416636.jpgmessageImage_1657271034751.jpgmessageImage_1657270396117.jpgmessageImage_1657270470915.jpg