Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

เมื่อ 8 ก.ค.2565 เวลา 0700-0830 พ.อ.สมศักดิ์ รักษาแสง รอง ผบ.ศม.(2) เป็นผู้แทน ผบ.ศม. เข้าร่วมการสนธนาสภากาแฟ ระหว่างหน่วยทหาร ส่วนราชการ และเอกชน ที่เป็นภาคีเครือข่ายของ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดำเนินงานด้านกา

messageImage_1657269191865.jpgmessageImage_1657269377380.jpgmessageImage_1657269601553.jpgmessageImage_1657269007546.jpgmessageImage_1657269407915.jpgmessageImage_1657269161995.jpgmessageImage_1657269221446.jpg