Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

เมื่อ 24 ม.ค.65 เวลา 1500 ศกษ.ค่ายอดิศร ได้เปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ปี 65 ณ ห้องพิธี รร.ม.ศม.