Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

เมื่อ 25 ม.ค.65 เวลา 1630-1830 ศกษ.ค่ายอดิศร จัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อฯ วิชาคณิตศาสตร์ โดย น.ส.สมนึก น้อยหลง อจ.ร.ร.สบว. จำนวน นร. 15 นาย ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา รร.ม.ศม.

60930.jpg60931.jpg60928.jpg60928_0.jpg