Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

เมื่อ 31 ม.ค.65 เวลา 1630-1830 ศกษ.ค่ายอดิศร จัดการเรียนการสอนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อฯ วิชาฟิสิกส์ โดย น.ส.สุทธาทิพย์ ขุนเพชร อจ.ร.ร.สบว.สระบุรี จำนวน นร.17 นาย

S__2375725.jpgS__2375722.jpgS__2375723.jpgS__2375720.jpgS__2375724.jpg