Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

เมื่อ 1 ก.พ.65 เวลา 1630-1830 ศกษ.ค่ายอดิศร ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อปี65 วิชา วิทยาศาสตร์ โดย น.ส.ศิริรัตน์ คล้ายนิล ครู ร.ร.สบว.สระบุรี จำนวน นร. 18 นาย

7533.jpg7534.jpg7535.jpg