Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

เมื่อ 270730 ม.ค. 66 กศน.กรม นรฯ ได้จัด นศ.จำนวน 5นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายธรรมะ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมะโมลี อ.ปากช่อง จว. นครราชสีมา

S__14696677.jpgS__14696672.jpgS__14696675.jpgS__14696673.jpgS__14696670.jpgS__14696683.jpgS__14696676.jpgS__14696674.jpg