Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

เมื่อ 091700 ม.ค.66 พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม./ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศกษ.ค่ายอดิศร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาฯ ประจำปี 66 ณ ห้องพิธี บก.รร.ม.ศม.

เมื่อ 091700 ม.ค.66 พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม./ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศกษ.ค่ายอดิศร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาฯ ประจำปี 66 ณ ห้องพิธี บก.รร.ม.ศม. ผู้ร่วมโครงการฯ ทหารกองประจำการ ศม.,หน่วยข้างเคียง,
พนักงานราชการ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 61 คน