Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

วิสัยทัศน์

“ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการศึกษา พัฒนากำลังพลและครอบครัว ”