Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นศ.กศน. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ อนุสรณ์สถานดอนเจดีย์ จ.สพรรณบุรี จำนวน ๕ นาย เมื่อ ๑๓ ส.ค. ๖๒ เขียนโดย Super User 400
นศ.กศน.กรม นร.รร.ม.ศม. ร่วมกิจกรรม กับ กศน.เมืองสระบุรี โดยมีนายสมจิตร กองสุข ผู้อำนวยการ กศน.เมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเพศศึกษาดี ชีวีตปลอดเอดส์ ณ.ค่ายท่าชัยแคมป์ จังหวัดนครนายก เมื่อ ๒๘ พ.ย. ๖๒ เขียนโดย Super User 482
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศกษ.ค่ายอดิศร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู-อาจารย์ รร.ม.ศม. ด้านภาษาอังกฤษ ปี ๖๒ ณ ห้องพิธี บก.รร.ม.ศม. เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๒ เขียนโดย Super User 351
ผบ.กรม นร.รร.ม.ศม. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารที่จะปลดจากกองประจำการ และมอบใบระเบียนผลการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนจบ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ณ บก.กรม นร.รร.ม.ศม. เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๓ เขียนโดย Super User 490
ผอ.กศ.รร.ม.ศม. เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ ศกษ.ค่ายอดิศร เพื่อเตรียมการรับตรวจจากคณะกรรมการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อ ๑๔ ก.ค. ๖๓ เขียนโดย Super User 536