Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.อ.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ รอง ผบ.รร.ม.ศม./ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศกษ.ค่ายอดิศร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู/อาจารย์ และกำลังพล รร.ม.ศม. ด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องพิธี บก.รร.ม.ศม. เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๖๓ เขียนโดย Super User 531
พ.อ.ยุทธภูมิ สิทธิกลม หก.กบร.ศม. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึก และมอบใบประกาศณียบัตร ให้กับ ทหารกองประจำการ ที่เข้ารับการฝึกอบรมขับรถยนต์บรรทุก ในโครงการ นิวไดร์เวอร์ โดย บริษัท SCG ณ ห้องเรียน บก.พัน.บร.ฯ เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๒ เขียนโดย Super User 490
พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับ ทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษา กศน. เมื่อ 27 เม.ย.61 โดย ผบ.ศม. และ รอง ผอ.กศน. จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin01 294
รอง ผบ.รร.ม.ศม. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อศึกษาค่อในสถาบันการศึกษา ปี ๖๓ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (บก.กศ.รร.ม.ศม.) เมื่อ ๒๑ ม.ค. ๖๓ เขียนโดย Super User 375
วันที่ 26 ม.ค.65 เวลา 1630-1830 ศกษ.ค่ายอดิศร จัดการเรียนการสอนโดรงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อฯ ปี65 วิชาคณิตศาสตร์ โดย น.ส.สมนึก น้องหลง ครู รร.สบว.สระบุรี ณ ห้องภาษา รร.ม.ศม. จำนวน นร.15 นาย เขียนโดย Super User 122