Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิทยากร จากค่ายสุระนารี มาอบรมให้ความรู้ "ทหารพันธ์ดี " ณ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์การทหารม้า เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๒ เขียนโดย Super User 369
ศกษ.ค่ายอดิศร เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการปรับปรุงหลักสูตร กศน. สำหรับทหารกองประจำการ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามดำริ ผบ.ทบ. โดยระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom จำนวน ๘ ศูนย์การศึกษา ณ ห้องประชุม บก.กศ.รร.ม.ศม. โดยมี พ.อ.ฉัญ เขียนโดย Super User 410
ศกษ.ค่ายอดิศร(ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้) รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาฯ ประจำปี 66 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ รร.ม.ศม. โดยมี นายนฤพนธ์ แนบนวล จาก รร.สบว. ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (โลกดาราศาสตร์) เขียนโดย Super User 131
ศกษ.ค่ายอดิศร(ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้) รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาฯ ประจำปี 66 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ รร.ม.ศม. โดยมี อจ.กฤษติญา ธรรมกิจ จาก สถาบันบ้านรักภาษาอังกฤษ ให้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย Super User 103
ศกษ.ค่ายอดิศร(ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้) รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาฯ ประจำปี 66 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ รร.ม.ศม. โดยมี อจ.เปรมฤดี ศรีเปรม และ อจ.ปิยะนุช สิมพิลา จาก รร.สบว. ให้ความรู้วิชาภาษาไทย เขียนโดย Super User 74