Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เมื่อ 091700 ม.ค.66 พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม./ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศกษ.ค่ายอดิศร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาฯ ประจำปี 66 ณ ห้องพิธี บก.รร.ม.ศม. เขียนโดย Super User 156
เมื่อ 1 ก.พ.65 เวลา 1630-1830 ศกษ.ค่ายอดิศร ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อปี65 วิชา วิทยาศาสตร์ โดย น.ส.ศิริรัตน์ คล้ายนิล ครู ร.ร.สบว.สระบุรี จำนวน นร. 18 นาย เขียนโดย Super User 267
เมื่อ 1-3 กรกฎาคม 2565 นศ กศน.กรมนักเรียน เข้าร่วม"โครงการ ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ที่จัดร่วมกันระหว่าง กศน.อำเภอเมืองสระบุรีและกศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานปฏิบัติธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 5 นาย เขียนโดย Super User 220
เมื่อ 140900 ส.ค.2565 ได้ดำเนินการสอบ กศน.ของ นศ.กลุ่ม ม.พัน.22 ศม. กลางภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 ณ ห้องเรียน ร้อย ม.(ลว) ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย เขียนโดย Super User 268
เมื่อ 24 ม.ค.65 เวลา 1500 ศกษ.ค่ายอดิศร ได้เปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ปี 65 ณ ห้องพิธี รร.ม.ศม. เขียนโดย Super User 249