Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เมื่อ 25 ม.ค.65 เวลา 1630-1830 ศกษ.ค่ายอดิศร จัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อฯ วิชาคณิตศาสตร์ โดย น.ส.สมนึก น้อยหลง อจ.ร.ร.สบว. จำนวน นร. 15 นาย ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา รร.ม.ศม. เขียนโดย Super User 222
เมื่อ 26 พ.ค. 60 ร.ท.อุทิศ ภักดี เข้าร่วมประชุม ครูประจำกลุ่ม กศน ทหาร ณ กศน เมือง สระบุรี เขียนโดย admin02 2313
เมื่อ 270730 ม.ค. 66 กศน.กรม นรฯ ได้จัด นศ.จำนวน 5นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายธรรมะ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมะโมลี อ.ปากช่อง จว. นครราชสีมา เขียนโดย Super User 126
เมื่อ 28 ม.ค.65 เวลา 1630-1830 ศกษ.ค่ายอดิศร จัดการเรียนการสอนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อฯ วิชาคณิตศาสตร์ โดย น.ส.สมนึก น้องหลง อจ.ร.ร.สบว.สระบุรี จำนวน นร.11 นาย เขียนโดย Super User 235
เมื่อ 30 ม.ค.61 0800 - 1200 นักศึกษากลุ่มกรมนักเรียน สอบกลางภาค ณ ห้องสอบ กองร้อยนักเรียนนายสิบที่ 1 เขียนโดย admin01 736