Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เมื่อ 31 ม.ค.65 เวลา 1630-1830 ศกษ.ค่ายอดิศร จัดการเรียนการสอนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อฯ วิชาฟิสิกส์ โดย น.ส.สุทธาทิพย์ ขุนเพชร อจ.ร.ร.สบว.สระบุรี จำนวน นร.17 นาย เขียนโดย Super User 228
เมื่อ 8 ก.ค.2565 เวลา 0700-0830 พ.อ.สมศักดิ์ รักษาแสง รอง ผบ.ศม.(2) เป็นผู้แทน ผบ.ศม. เข้าร่วมการสนธนาสภากาแฟ ระหว่างหน่วยทหาร ส่วนราชการ และเอกชน ที่เป็นภาคีเครือข่ายของ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดำเนินงานด้านกา เขียนโดย Super User 180
เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๒ ครูฯ พบกลุ่ม กศน. ณ ห้องเรียน กศน.ศูนย์การศึกษา เขียนโดย Super User 824
เมื่อ100800-1200 ส.ค. 65 กศน.กลุ่ม กรมนักเรียนทำการสอบเก็บคะแนนกลางภาค สถานที่โรงเลี้ยงกรมนักเรียน ระดับประถม ม.ต้นและ ม.ปลาย เขียนโดย Super User 249
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๘ ก.ย. ๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาค่ายอดิศร กกพ.ศม. เริ่มทำการทดสอบความรู้ นายทหารประทวน เหล่าทหารม้า ชั้นยศ ส.อ. และ จ.ส.อ ในพื้นที่ จ.ว.สระบุรี ออนไลน์จากระบบของ กพ.ทบ. เขียนโดย Super User 232