Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๑ ครูประจำกลุ่ม กรม นร.รร.ม.ศม. ได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ การศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร หน่วยฝึกที่ ๔, ๕ และได้ทำการรับสมัครนักศึกษา ในส่วนของทหารประจำการ เขียนโดย Super User 167
เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๑ กลุ่ม กศน. กรม นร.รร.ม.ศม. พบกลุ่มการเรียน ณ ศูนย์การศึกษาค่ายอดิศร โดยครูประจำกลุ่ม เขียนโดย Super User 215
เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาปี ๖๒ ณ ห้องเรียนอดิศร โดย หน.ศกษ.ค่ายอดิศร เป็นประธานฯ เขียนโดย Super User 200
เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้โดย กศน.อำเภอเมืองสระบุรี ภาคเรียนที่ ๑/๖๒ ณ ภูธารรีสอร์ท เขียนโดย Super User 224
เมื่อวันที่ ๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๒ โครงการติวเตอร์ เตรียมความพร้อมฯ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาภาษาไทย, วิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 211