เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม. ได้กรุณาเป็นประธานประดับเครื่องหมายยศและมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับกำลังพลที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม บก.ศม. ค่ายอดิศร จว.สระบุรี

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg