เมื่อวันที่ 3 ต.ค.60 พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม. และคณะนายทหาร ได้เข้าพบ ผจว.พระนครศรีอยุธยา เพื่อประสานการปฏิบัติงาน รส. ในพื้นที่ และเดินทางไปตรวจเยี่ยม บก.ควบคุม ศม. และ บก.ร้อย.รส.ที่ 1 (กรม นร.ฯ) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg