เมื่อวันที่ 30 ต.ค.60 พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม ได้กรุณาเป็นประธานกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรให้กับ นนส.หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 20 (2/59) เหล่า ม.(2/60) ณ อาคารประมณฑ์ฯ จ.สระบุรี

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg