เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 61 พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของ ศม. ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ โดยมี ผู้บังคับบัญชา , ชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายอดิศร , กำลังพล พร้อมครอบครัว และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1-20180116-104239.jpg2-20180116-104239.jpg4-20180116-104240.jpg5-20180116-104240.jpg6-20180116-104240.jpg7-20180116-104240.jpg8-20180116-104240.jpg9-20180116-104240.jpg10-20180116-104240.jpg11-20180116-104240.jpg12-20180116-104240.jpg13-20180116-104240.jpg14-20180116-104240.jpg15-20180116-104240.jpg16-20180116-104240.jpg17-20180116-104240.jpg18-20180116-104241.jpg19-20180116-104241.jpg20-20180116-104241.jpg21-20180116-104241.jpg22-20180116-104241.jpg23-20180116-104241.jpg24-20180116-104241.jpg25-20180116-104241.jpg26-20180116-104241.jpg27-20180116-104241.jpg28-20180116-104241.jpg29-20180116-104241.jpg30-20180116-104241.jpg31-20180116-104241.jpg32-20180116-104241.jpg33-20180116-104242.jpg34-20180116-104242.jpg35-20180116-104242.jpg36-20180116-104242.jpg37-20180116-104242.jpg38-20180116-104242.jpg39-20180116-104242.jpg40-20180116-104242.jpg41-20180116-104242.jpg42-20180116-104242.jpg43-20180116-104242.jpg44-20180116-104242.jpg45-20180116-104242.jpg46-20180116-104242.jpg47-20180116-104243.jpg48-20180116-104243.jpg