เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 61 พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม. และ คุณ ธนาพูน ผลไผบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายอดิศร เป็นประธาน ใน พิธีปิด โครงการ อบรมเยาวชนสนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2561 โดยได้กรุณา มอบ ใบประกาศนียบัตร แก่ บุตรหลาน กำลังพล ที่เข้ารับการอบรม และ กล่าวให้โอวาท ณ ห้องประชุม บก.กชฝ.ศม.

1-20180212-090026.jpg2-20180212-090026.jpg3-20180212-090026.jpg4-20180212-090026.jpg5-20180212-090026.jpg6-20180212-090027.jpg7-20180212-090027.jpg8-20180212-090027.jpg9-20180212-090027.jpg10-20180212-090027.jpg11-20180212-090027.jpg12-20180212-090027.jpg13-20180212-090027.jpg14-20180212-090027.jpg15-20180212-090027.jpg16-20180212-090028.jpg17-20180212-090028.jpg18-20180212-090028.jpg