เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61 ศม.กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.ศม. ระหว่าง พล.ท.วันชาติ ผลไผบูลย์ ผทค. ทบ. กับ พล.ต ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. ท่านใหม่ ณ ศม. ค่ายอดิศร จว.สระบุรี

IMG_6617-20180405-102805.jpgIMG_6621-20180405-102805.jpgIMG_6625-20180405-102806.jpgIMG_6631-20180405-102806.jpgIMG_6638-20180405-102806.jpgIMG_6640-20180405-102806.jpgIMG_6643-20180405-102806.jpgIMG_6647-20180405-102806.jpgIMG_6655-20180405-102807.jpgIMG_6663-20180405-102807.jpgIMG_6664-20180405-102807.jpgIMG_6755-20180405-102807.jpgIMG_6757-20180405-102807.jpgIMG_6759-20180405-102808.jpgIMG_6760-20180405-102808.jpgIMG_6765-20180405-102808.jpgIMG_6767-20180405-102808.jpgIMG_6768-20180405-102808.jpgIMG_6773-20180405-102809.jpgIMG_6774-20180405-102809.jpgIMG_6779-20180405-102809.jpgIMG_6780-20180405-102809.jpgIMG_6793-20180405-102809.jpgIMG_6798-20180405-102809.jpgIMG_6808-20180405-102810.jpgIMG_6809-20180405-102810.jpgIMG_6811-20180405-102810.jpgIMG_6815-20180405-102810.jpgIMG_6819-20180405-102810.jpgIMG_6823-20180405-102810.jpgIMG_6828-20180405-102811.jpgIMG_6829-20180405-102811.jpgIMG_6835-20180405-102811.jpgIMG_6886-20180405-102811.jpgIMG_6898-20180405-102811.jpgIMG_6906-20180405-102811.jpgIMG_6910-20180405-102811.jpgIMG_6911-20180405-102812.jpgIMG_6912-20180405-102812.jpgIMG_6919-20180405-102812.jpgIMG_6923-20180405-102812.jpg