เมื่อวันที่ 06 เม.ย 61 พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. ร่วมงานวันที่ระลึกหมาจักรีบรมราชวงค์ ณ หอประชุม อบจ จว. สระบุรี

IMG_6802-20180608-091116.jpgIMG_6804-20180608-091116.jpgIMG_6808-20180608-091117.jpgIMG_6809-20180608-091117.jpgIMG_6810-20180608-091117.jpgIMG_6829-20180608-091117.jpgIMG_6834-20180608-091117.jpgIMG_6837-20180608-091117.jpgIMG_6838-20180608-091117.jpgIMG_6843-20180608-091118.jpgIMG_6846-20180608-091118.jpgIMG_6853-20180608-091118.jpgIMG_6862-20180608-091118.jpgIMG_6866-20180608-091118.jpgIMG_6874-20180608-091118.jpgIMG_6881-20180608-091119.jpg