เมื่อวันที่ 19 เม.ย 61 ศม. จัดพิธีถวายสักการะ พระอนุเสาวรีย์ พลโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จว. สระบุร

281588-20180608-091140.jpg281591-20180608-091140.jpg281593-20180608-091140.jpg281596-20180608-091140.jpg281598-20180608-091140.jpg281601-20180608-091140.jpg281602-20180608-091140.jpg281603-20180608-091140.jpg281606-20180608-091140.jpg281870-20180608-091140.jpg281883-20180608-091141.jpgIMG_0017-20180608-091137.JPGIMG_0018-20180608-091137.JPGIMG_0022-20180608-091137.JPGIMG_0023-20180608-091137.JPGIMG_0029-20180608-091137.JPGIMG_0049-20180608-091137.JPGIMG_9917-20180608-091137.JPGIMG_9921-20180608-091137.JPGIMG_9929-20180608-091138.JPGIMG_9933-20180608-091138.JPGIMG_9939-20180608-091138.JPGIMG_9941-20180608-091138.JPGIMG_9947-20180608-091138.JPGIMG_9949-20180608-091138.JPGIMG_9953-20180608-091139.JPGIMG_9957-20180608-091139.JPGIMG_9959-20180608-091139.JPGIMG_9960-20180608-091139.JPGIMG_9962-20180608-091139.JPGIMG_9965-20180608-091139.JPGIMG_9973-20180608-091139.JPGIMG_9983-20180608-091140.JPGS__1933473-20180608-091140.jpg