เมื่อวันพุธที่ 11 เม.ย.61 พล.ต. ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. และ คณะผู้บังคับบัญชา เดินทางไป ตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ที่เดินทาง ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ (ห้วงวันที่ 11 - 17 เม.ย.61) ซึ่ง ศม. ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับ เทศบาลเมืองสระบุรี อยู่ที่บริเวณ ใต้ทางต่างระดับ (รอยต่อ ถนนพหลโยธิน ไปยัง ถนนมิตรภาพ) ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จว.สระบุรี ในการนี้ ผบ.ศม. ได้กรุณา มอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ จนท.ประจำจุดบริการประชาชน และ ได้ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเกี่ยวกับ การตั้งจุดบริการประชาชน ตามนโยบายของ ทบ. ที่ต้องการอำนวยความสะดวก ให้พี่น้องประชาชน ที่เดินทาง ในห้วงเทศกาลสงกรานต์

IMG_8992-20180608-102522.JPGIMG_8992-20180608-103652.JPGIMG_9002-20180608-102522.JPGIMG_9002-20180608-103652.JPGIMG_9008-20180608-102523.JPGIMG_9008-20180608-103653.JPGIMG_9019-20180608-102523.JPGIMG_9019-20180608-103653.JPGIMG_9029-20180608-102523.JPGIMG_9029-20180608-103653.JPGIMG_9033-20180608-102523.JPGIMG_9033-20180608-103653.JPGIMG_9044-20180608-102523.JPGIMG_9044-20180608-103653.JPGIMG_9049-20180608-102523.JPGIMG_9049-20180608-103653.JPGIMG_9050-20180608-102523.JPGIMG_9050-20180608-103653.JPGtimeline_20180411_164915-20180608-102523.jpgtimeline_20180411_164915-20180608-103653.jpg