เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 61 พล.ต.ปรีรชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. กรุณาเป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ,มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาให้กับ นนส. หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 21(1/60) เหล่า ม.(1/61) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายอดิศร ศูนย์ การทหารม้า

348967-20180608-110521.jpg348968-20180608-110521.jpg348969-20180608-110521.jpg348970-20180608-110521.jpg348971-20180608-110522.jpg348972-20180608-110522.jpg348973-20180608-110522.jpg348974-20180608-110522.jpg348975-20180608-110522.jpg348976-20180608-110522.jpg