ันที่ 2 พ.ค.61 พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. เข้าสังเกตุการณ์ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.22 ศม.

S__10600593-20180608-114255.jpgS__10600594-20180608-114255.jpgS__10600595-20180608-114255.jpgS__10600596-20180608-114255.jpg