เมื่อวันที่ 03 พ.ค. 61 พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. พบปะกำลังพลและครอบครัว ที่พักอาศัยบ้านพักของทางราชการในพื้นที่ ศม. เขต 1 เพื่อรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะของชุมชน ที่ต้องการการแก้ไขโดยเร่งด่วน ณ ตลาดนัดชุมชน ศม. เขต 1 (ซอย 10) โดยมี ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายอดิศร พร้อมคณะ , ผู้บังคับบัญชา , ผู้บังคับหน่วย และ หก.ฝอ.ศม. ร่วมรับทราบปัญหา เพื่อหาทางแก้ไขต่อไปครับ

90614-20180608-115028.jpg90615-20180608-115028.jpg90616-20180608-115028.jpg90617-20180608-115028.jpg90618-20180608-115028.jpg90621-20180608-115028.jpg90622-20180608-115029.jpg90623-20180608-115029.jpg90624-20180608-115029.jpg90625-20180608-115029.jpg90627-20180608-115029.jpg90631-20180608-115029.jpg90632-20180608-115029.jpg90633-20180608-115029.jpg90634-20180608-115029.jpg