เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๑ พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. พร้อมด้วยคณะข้าราชการศูนย์การทหารม้า และครอบครัว ร่วมกันประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดบำรุงธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม และถวายเป็นศาสนูปถัมภ์ บำรุงศาสวัตถุภายในวัดให้มั่นคงถาวรสืบไป โดยได้ยอดปัจจัยถวายวัดจำนวน ๔๒๒,๕๘๖ บาท

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.jpg