เมื่อวันที่ 19 เม.ย.62 ศม ได้กระทำพิธีถวายสักการะพระอนุเสาวรีย์และบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานถวายแด่ พล.ท.พระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช โดยเรียนเชิญ พล.อ.ท.ม.ร.ว. ประเสริฐศักดิ์ สุขสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศม.

120190424-150441-001.jpg120190424-150441-002.jpg120190424-150442-003.jpg120190424-150442-004.jpg120190424-150443-005.jpg120190424-150444-006.jpg120190424-150444-007.jpg120190424-150445-008.jpg120190424-150446-009.jpg120190424-150446-010.jpg120190424-150447-011.jpg120190424-150448-012.jpg120190424-150449-013.jpg120190424-150450-014.jpg120190424-150451-015.jpg120190424-150452-016.jpg120190424-150453-017.jpg120190424-150454-018.jpg120190424-150455-019.jpg120190424-150456-020.jpg120190424-150457-021.jpg120190424-150458-022.jpg120190424-150459-023.jpg120190424-150500-024.jpg120190424-150501-025.jpg120190424-150502-026.jpg120190424-150503-027.jpg120190424-150504-028.jpg120190424-150505-029.jpg120190424-150506-030.jpg120190424-150508-031.jpg