เมิ่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๓ พ.ท.ปัญจรุจน์ ธิติอัคราเกียรติ ผบ.ม.พัน.๒๒ ศม. ได้ดำเนินการตามโครงการ “หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ” ของ ผบ.ทบ. เพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรโคนมให้ให้มีรายได้ ในช่วงที่ทุกคนต้องปรับตัวรับมือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-๑๙ โดยการอุดหนุนผลผลิตน้ำนม จากเกษตรกรโคนมโดยตรงในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ นำมาใช้ในการประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1001-20200519-145016.jpg1002-20200519-145016.jpg1003-20200519-145016.jpg1004-20200519-145016.jpg1005-20200519-145016.jpg1006-20200519-145017.jpg