ศม. ดำเนินการตามโครงการปันน้ำใจ โดยการจัดตั้งจุดตู้ปันสุข จำนวน 1 จุด บริเวณด้านหน้ากองรักษาการณ์ กชฝ.ศม. ต.ปากเพรียว อ.เมือง จว.ส.บ. ผลการปฏิบัติในห้วง 24 ชม. ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามาใช้บริการตู้ปันสุขอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีประชาชนผู้มีจิตสาธารณะนำสิ่งของมาบริจาคภายในตู้ปันสุขอย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1001-20200519-145042.jpg1002-20200519-145042.jpg1003-20200519-145042.jpg1004-20200519-145042.jpg1005-20200519-145042.jpg1006-20200519-145042.jpg