พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ (18 ม.ค. 63)