ม.พัน.22 ศม. ขอรายงานผลการปฏิบัติ เมื่อ วันที่ 20 พ.ค. 63 พ.ท.ปัญจรุจน์ ธิติอัคราเกียรติ ผบ.ม.พัน.22 ศม. ได้มอบหมายให้ ร.อ.โอภาส คำแหง นำเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค มาเติมตู้ปันสุข รวมทั้งประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคได้นำสิ่งของมาร่วมแบ่งปันใส่ตู้ปันสุขที่ได้จัดไว้ ณ วัดทุ่งสาริกา ต.กุดนกเป้า อ.เมือง จ.สระบุรี พร้อมทั้งจัดบริการตัดผมให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ในช่วงที่ทุกคนต้องปรับตัวรับมือไวรัสโคโรนา หรือ COVID - 19