#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน #ARMYDelivery42 #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42 "ARMY Delivery" 42 เติมความสุข สร้างรอยยิ้ม เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน