"นาทีเฮลิคอปเตอร์บินลง รับ 7 ชีวิตที่หลงป่า" เฮลิคอปเตอร์บินลง รับ 7 ชีวิต 4 ชาวบ้าน 3 น้องหมา ที่หลงป่า #SMART Soldiers Strong ARMY