ม.พัน.22 ศม. ขอรายงานผลการปฏิบัติ โครงการตู้ปันสุข เมื่อ วันที่ 22 พ.ค.63 พ.ท.ปัญจรุจน์ ธิติอัคราเกียรติ ผบ.ม.พัน.22 ศม. ได้มอบหมายให้ ร.ท.สมภพ ฑีฆะ นำเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งของบริจาคจากกำลังพล ม.พัน 22 ศม.และผู้มีจิตสาธารณะร่วมกันบริจาคเพิ่มเติม ในตู้ปันสุข ของ ม.พัน 22 ศม.พร้อมทั้งจัดชุดบริการตัดผมให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ในช่วงที่ทุกคนต้องปรับตัวรับมือไวรัสโคโรนา หรือ COVID - 19 เมื่อเวลา 13.00น. ณ วัดทุ่งสาริกา ต.กุดนกเป้า อ.เมือง จ.สระบุรี