#นักรบชุดดำ #ทหารพราน #โรงเรียนทหารพราน “โรงเรียนทหารพราน กำเนิดนักรบชุดดำ” - ‘รุกเร็ว รบเร็ว ชนะเร็ว ถอนตัวเร็ว’