โครงการตู้ปันสุข เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. 63 พ.ท.ปัญจรุจน์ ธิติอัคราเกียรติ ผบ.ม.พัน.22 ศม. ได้มอบหมายให้ ร.ท.สมภพ ฑีฆะ หน.ชุด ชป.กร.ม.พัน.22 ศม.(ขุนอาสา557) นำเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค มาเติมตู้ปันสุข ร่วมกับกำลังพลและผู้มีจิตสาธารณะที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคได้นำสิ่งของมาร่วมแบ่งปันใส่ตู้ปันสุขที่ได้จัดไว้ พร้อมทั้งจัดชุดบริการตัดผมให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ในช่วงที่ทุกคนต้องปรับตัวรับมือไวรัสโคโรนา หรือ COVID - 19 เมื่อเวลา 13.00 น.ณ วัดทุ่งสาริกา ต.กุดนกเป้า อ.เมือง จ.สระบุรี