เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63 พ.อ.สมพล หลำริ้ว เสธ.ศม. ทำการพบปะและเสนาสนเทศทหารกองประจำการ ในส่วนของ กชฝ.ศม. และส่วนกิจการพิเศษ ศม. เพื่อรับทราบปัญหาทั้งในเรื่องความเป็นอยู่และปัญหาครอบครัว เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข ตามโครงการ "เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน"