วันที่ 9 มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล ณ บริเวณโรงพยาบาลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี