เมื่อ 250845 มิ.ย. 63 พ.อ.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ รอง ผบ.รร.ม.ศม. เป็นผู้แทน ผบ.ศม. ให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ./หน.คณะฯ พร้อมด้วย ผู้แทน สก.ทบ. , ผู้แทน กพ.ทบ. และผู้แทน สบ.ทบ. ในโอกาสมาบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ให้กับนายทหารประทวนเข้ารับราชการใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 100 นาย ตั้งแต่เวลา 0900 - 1200 ณ ห้องหมายเลข 1 อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ โดยมี ผบ.กรม นร.รร.ม.ศม. , ผบ.พัน.นนส.กรม นร.รร.ม.ศม. และกำลังพล รร.ม.ศม. ร่วมให้การต้อนรับฯ