เมื่อ 280900 มิ.ย.63 พัน.นนส.ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศพด.ค่ายอดิศร ,พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid 19 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดในบริการ โดยมี ผบ.พัน.นนส.ฯ และกำลังพล ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว