เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 0900 พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. ได้นำคณะนายทหารพร้อมทั้งคณะแม่บ้าน สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาศูนย์การทหารม้า กระทำพิธีปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การทหารม้า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย