กวก.ศม. จัดกำลังพล เข้าร่วมการตรวจสอบร้อย ค.หนัก กรม ร./ม. ประจำปี 2564 ณ ศฝยว.ทบ. การปฏิบัติในวันที่ 9 ธ.ค. 2563 -เวลา 0800 ผบ.พัน., ผบ.ร้อย.ค.หนัก, นยส.รับคำสั่งยุทธการ,ปฏิบัติขั้นตอนการนำหน่วย -เวลา 0900 ผบ.ร้อย.ค.หนัก ให้คำสั่งยุทธการเข้าตีในเวลากลางคืน/ปฏิบัติตามขั้นตอนการนำหน่วย -เวลา 1000-1200 เคลื่อนย้ายเข้าที่ร่วมพลขั้นสุดท้าย เวลา 1200-1600 ร้อย.ค.หนัก ปฏิบัติ ณ ที่รวมพลขั้นสุดท้าย การเตรียมยิงสนับสนุนในเวลากลางคืน เวลา 0001-0100 ปฏิบัติขั้นตอนการนำหน่วย/เตรียมการยิงสนับสนุนในเวลากลางคืน เวลา 0100 ร้อย.ค.หนัก ยิงสนับสนุนการเข้าตีในเวลากลางคืน (พัน ร.ผ่าน จต.) ยิง ปม.ตามแผน/ปม.ตามเหตุการณ์