เมื่อ 260930 ธ.ค. 63 พล.ต.มนัส จันดี ผบ.ศม. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ศม. ร่วมงานรำลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม (26 ธ.ค. 2452) ครบรอบ 111 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ รร.จปร. โดยกราบบังคมทูลเชิญ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน และเมื่อเวลา 1400 พล.ต.มนัส จันดี ผบ.ศม. ได้ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่แก่ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ