เมื่อ 300815 ธ.ค. 63 พล.ต.มนัส จันดี ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญให้กับกำลังพล ศม. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยมี รอง ผบ.ศม. (1) เป็นผู้นำกล่าวอวยพร และมอบของที่ระลึกแด่ ผบ.ศม. ในการนี้ ผบ.ศม. ได้กรุณากล่าวให้โอวาท และให้พรปีใหม่แก่ ผู้บังคับบัญชา และกำลังพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง พร้อมนี้ ผบ.ศม. ได้กรุณามอบของขวัญให้กับผู้แทนหน่วย จำนวน 7 หน่วย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล ศม. จำนวนทั้งสิ้น 955 นาย ต่อไป